Program

 

Preliminärt

Med reservation för ändringar.

Fredag 4 juni

09.00 Kongressen inleds
12.00 Lunch
13.30 Kongressförhandlingar återupptas
18.00 Nomineringarna till förbundsstyrelsen avslutas
Kongressen ajourneras

Lördag 5 juni

09.00 Kongressförhandlingar återupptas
12.00 Lunch
13.30 Kongressförhandlingar
18.00 Kongressen ajourneras

Söndag 6 juni

09.00 Kongressförhandlingar återupptas
11.00 Lunch
12.30 Kongressförhandlingar återupptas
15.00 Kongressen avslutas