Guide: Digital kongress 3 maj, 2021

Guide: Digital kongress Här hittar ombud och representanter tips och guider inför SDR:s digitala kongress.   Att tänka på inför kongressen Att tänka på inför kongressen  
Läs mer

Program 17 mars, 2021

Program   Preliminärt Med reservation för ändringar. * Livesänds inte Fredag 4 juni 08.30 Kongressens digitala mötesplats öppnas.*  09.00 Kongressen inleds Välkomstanförande av förbundsordförande Åsa Henningsson 09.15
Läs mer

Motioner & proposition 3 mars, 2021

Idag offentliggör SDR alla motioner inklusive förbundsstyrelsens yttranden samt förbundsstyrelsens proposition inför SDR:s digitala kongress den 4 till 6 juni. Dessa har också skickats ut till alla
Läs mer

Proposition 1 mars, 2021

Proposition från förbundsstyrelsen Proposition 1: Definition av distrikt i förbundsstadgar Riksdagen har beslutat, i enlighet med Konstitutionsutskottets betänkande 2019:20/KU3, att alla landsting ska benämnas som regioner från
Läs mer

Motioner 1 mars, 2021

Motioner & SDR:s handlingsprogram 2022 till 2025 Förbundet har sedan 2018 bedrivit och ska under 2021 fortsätta ett arbete enligt handlingsprogrammet Teckenspråk – En hållbar framtid med
Läs mer

Motion 30 1 mars, 2021

Motion 30: Reformera och modernisera SDR:s organisationskultur Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse Motivering: ”SDR i framtiden – Nya vindar” har
Läs mer

Motion 23 1 mars, 2021

Motion 23: Samma hörselvård i hela Sverige Organisation bakom motionen: Uppsala Läns Dövas Förening Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Inget förslag finns Motivering: Varje region bestämmer själva storleken på
Läs mer

Motion 21 1 mars, 2021

Motion 21: Sanningskommission Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Minskad fattigdom Motivering: Stockholms Dövas Förening anser att Sveriges Dövas Riksförbund ska arbeta mer
Läs mer

Motion 45 1 mars, 2021

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse Motivering: Stockholms Dövas Förening anser att det behövs en del ändringar och tillägg i
Läs mer