Motion 41: Mandatperiod

Organisation bakom motionen: Vätterbygdens Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Annat
Motivering:

Vätterbygdens Dövas Förening tycker att en mandatperiod på fyra år är för lång tid och vill att det minskas till en treårig mandatperiod. Då kanske styrelsemedlemmar stannar hela mandatperioden om den är på tre år. Se även motion nr 39 SDR:s styrelse.

Yttrande från distriktsorganisation:

Jönköping Läns Dövas och Teckenspråksförbund tycker att det är för lång tid för styrelsemedlemmar att sitta i styrelsen under fyra år. Kanske bättre och en mer lagom lång tid med tre år.

Yrkande:

Vätterbygdens Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att korta SDR:s mandatperiod från fyra år till tre år.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser att en mandatperiod på fyra år är mer rimlig för att få goda förutsättningar att bedriva ett så bra och gediget styrelsearbete som möjligt.

Det tar tid att komma in ett styrelsearbete och lära känna organisationen som driver intressepolitiskt arbete på nationell nivå. Uppdraget som förtroendevald i förbundsstyrelsen innebär nätverkande, utveckling i sin roll som styrelserepresentant, att få arbeta med sina hjärtefrågor och kompetensområden samt samarbeta med förbundskansliet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att avslå motionen.