Motion 39: SDR:s styrelse

Organisation bakom motionen: Vätterbygdens Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Annat

Motivering:

Vätterbygdens Dövas Förening upplever att det är fel när personer sagt ja till rollen som styrelsemedlem och sedan hoppar av från styrelsen. De SKALL stanna kvar i styrelsen hela mandatperioden. Några slutar i styrelsen på grund av nytt jobb eller av personliga skäl och det är ok! Men att hoppa av från styrelsen. Nej!

Yttrande från distriktsorganisation:

Jönköping Läns Dövas Teckenspråksförbund tycker att VDF:s förslag är jättebra. Det är bra att personer i SDR:s styrelse ska sitta kvar hela mandatperioden och att föreningarna i Sverige vet det. Om de hoppar av från styrelsen så blir det mer förvirrat.

Yrkande:

Vätterbygdens Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att styrelsemedlemmar ska stanna i styrelsen hela mandatperioden för att minimera risken för att SDR tappar förtroende.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären upplever att det har varit många som lämnat förbundsstyrelsen de senaste åren.

Förbundsstyrelsen håller med om att det bör undvikas att styrelsemedlemmar lämnar sin plats i styrelsen under mandatperioden. Förhoppningen är naturligtvis att en styrelsemedlem som blir vald ska sitta hela mandatperioden ut. Dock vet vi att det kan hända saker under livets gång som kan resultera i att styrelsemedlemmar beslutar att lämna sina styrelseuppdrag, vilket förbundet inte kan påverka eller styra över.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att avslå motionen.