Motion 23: Samma hörselvård i hela Sverige

Organisation bakom motionen: Uppsala Läns Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Inget förslag finns
Motivering:

Varje region bestämmer själva storleken på de avgifter som döva och hörselskadade behöver bekosta inom hjälpmedel och rehabilitering. Avgiften kan vara allt från ingen kostnad alls till flera tusen kronor om man råkar bo i fel region. Avgifterna varierar i 18 av 21 regioner, i vissa ingår avgiften för besök hos hörselvården i högkostnadsskyddet.

Utprovning och hörapparater kan kosta flera tusen kr i skillnad på var man bor. Men tre av regionerna har egna avgifter för tekniska hjälpmedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Få landsting erbjuder kostnadsfria besök medan andra har patientavgifter på upp till 400 kronor! Avgifterna läggs mer på patienten istället för att se behovet.

Vi Uppsala Läns Dövas Förening anser att det är orättvist att avgifter och policy avgör beroende på var man bor i Sverige.

Yrkande:

Uppsala Läns Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund verkar för ett enhetligt system som ska gälla i hela Sverige. Behovet måste få styra – inte plånboken!

Förbundsstyrelsens yttrande:

Regionerna har olika politiska styren och beslutar därför för sina egna avgifter och policys. Resultatet blir att döva i Sverige upplever orättvisa, beroende på var de bor.

Förbundsstyrelsen håller med motionären att det idag råder orättvisa och ojämlikhet i landet gällande regionernas varierande avgifter för besök och hjälpmedel. SDR:s handlingsprogram Teckenspråk – en hållbar framtid lyfter två områden, God hälsa och välbefinnande samt Ett mer jämlikt samhälle, som båda kan relateras till den här problematiken. Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen bifaller motionen. I vårt arbete kommer vi även att titta på om och hur betalda patientavgifter kan kompenseras genom merkostnadsersättning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen.