Information

 

2021-03-17

Ingen extra SDR-kongress 17 september

Sveriges Dövas Riksförbunds kongress äger rum digitalt den 4 till 6 juni 2021. Ett beslut fattades i januari om att den digitala kongressen skulle behandla samtliga punkter i dagordningen förutom val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Valprocessen planerades istället att behandlas vid en fysisk extra kongress den 17 september.

Med anledning av pandemins utveckling, myndigheternas rekommendationer och osäkerheten hur situationen ser ut i höst har förbundet ny information. Det blir ingen extra kongress den 17 september 2021.

Förbundet har i sin planering varit måna om att främja den demokratiska processen och erbjuder därför zoom-kurser och digitala påverkanstorg i april och maj. SDR har också nu erbjudit teknisk support för våra regionala och lokala organisationer.

Vår bedömning är därför nu att alla ombud och representanter kommer ges goda förberedelser och förutsättningar till ett bra genomförande av kongressen, även punkterna om val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. SDR kommer att ordna ett digitalt forum utanför kongressens program för ombudens egna diskussioner inför valprocessen. Västanviks folkhögskola har även meddelat förbundet att deras stämma utgår från kongressens program för att istället genomföras den 25 maj.

Kongressen genomförs i sin helhet den 4 till 6 juni, inklusive valprocessen, och det är inte aktuellt med en extra kongress den 17 september. Utdelningen av förbundets utmärkelser flyttas fram till 2022, som är förbundets jubileumsår.

 

2021-01-29

Sveriges Dövas Riksförbunds kongress äger rum den 4 till 6 juni 2021. Till kongressen kallas ombud och representanter från SDR:s lokala, regionala och anslutna organisationer samt Västanviks folkhögskola.

På grund av den rådande pandemin genomförs kongressen digitalt. Det var tidigare planerat att genomföras i Tanum Strand på Västkusten men blir nu digitalt istället. Den digitala kongressen kommer att behandla samtliga punkter i dagordningen förutom val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Valprocessen, som genomförs som dagordningspunkt §14 till §16, behandlas istället vid en fysisk extra kongress den 17 september.

Kongressförhandlingarna kommer att livesändas här på vår kongresswebb. Du hittar här alla kongresshandlingar och valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse.

Vid den extra kongressen i höst kommer vi också att hedra flera eldsjälar genom att dela ut följande utmärkelser: Kruthmedaljen, Guldtecknet, Lars-Åke Wikström International Award och det nya Alma Abrahamssons pris som 2021 delas ut för första gången. Vilka har fått utmärkelser tidigare?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kongressens tema 2021 är Tillsammans – då, nu och i framtiden. Temat utgår från vårt gemensamma arbete där vi tar ansvar för att skapa ett hållbart samhälle där teckenspråk är självklart. Genom ett gemensamt språk har vi en gemensam dövhistoria- och kultur vilket fortfarande skapas för att bli morgondagens historia och kulturarv. Det är dags att erkänna dövas historia och dövkultur samt säkerställa dess existens för nuvarande och kommande generationer. Tillgång till kultur och sitt eget kulturarv är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Fotografi från SDR:s kongress 2017