Valberedningen informerar om uppskjutet val

Valberedningen ger information om hur det blir med valprocessen då kongressen kommer att genomföras digitalt i juni. Förslag på motkandidater lämnas in senast klockan 18.00 fredag den 4 juni som vanligt och presenteras på lördag den 5 juni. Då informerar vi att själva valen genomförs vid en extra kongress den 17 september. Det gäller alltså val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.

Hur fungerar valprocessen?

Här följer information om hur valprocessen fungerar inför SDR:s kongress.

Medlemmar hos våra regionala, lokala och anslutna organisationer runt om i landet kan komma till organisationernas medlemsmöten och diskutera vilka kandidater som finns och beslutar gemensamt hur organisationernas kongressombud ska rösta på kongressen. Organisationerna har varierande arbetssätt, som de själva bestämmer.

Som enskild medlem kan du lämna förslag och åsikter på valberedningens förslag. Medlemmar har alltid möjlighet att lämna motförslag. Om organisationer finner ett stöd för motförslaget så ska motkandidatblanketten användas. Organisationer kan lämna in förslag på motkandidat fram till fredagen den 4 juni 2021 kl 18.00. Efter denna tid kan inga namn föreslås. Innan kongressen startar skickas förslag på avsedd blankett genom e-post: kongress@sdr.org eller vanlig post: SDR, Rissneleden 138, 174 57 Sundbyberg. Under kongressen lämnas blanketten till presidiet.

Personnummer är extra viktigt för att SDR ska kunna göra en kreditupplysning på kandidater som ställer upp. Detta beror på att SDR har ett 90-konto, det vill säga ett insamlingskonto. Det innebär att alla i SDR:s styrelse ska vara prickfria och inte ha några betalningsanmärkningar, för att förbundet ska uppfylla kraven från Svensk Insamlingskontroll. På blanketten får kandidaten själv intyga att hen är prickfri.

Som enskild medlem kan man inte rösta för någon kandidat under kongressen. Det är organisationernas ombud i kongressen som röstar och framför medlemmarnas åsikter på plats. Antal kongressombud från SDR:s regionala och lokala organisationer fördelas enligt hur många medlemmar organisationen har. Anslutna organisationer får delta med en representant vadera som har förslags- och yttranderätt men inte rösträtt.