Information från valberedningen

Hej!

Mimmi, Johanna och Isabel från SDR Valberedningen vill bemöta olika kommentarer och frågor som har dykt upp på sociala medier. Därför tycker vi att det är viktigt att bemöta dövrörelsen på ett ömsesidigt och öppet samarbete. Vi är mottagliga för öppen och konstruktiv kritik. Vi vill också be om uppmärksamhet och påminner er alla SDR medlemmar om några punkter.

Det är alltid bra att komma ihåg och tänka på:

VB väljs alltid på kongressen. Vi är tre kvinnor som blev tillfrågade, och vi tackade ja till uppdraget. Majoriteten på kongressen 2017 röstade in oss. Vi är djupt tacksamma och stolta för ett stort och viktigt förtroendekapital att få arbeta med VB-uppdraget.

Med VB-uppdraget har det inte alltid varit lätt men spännande!

Med denna här videon vill vi berätta för er att vi har bidragit med en genomtänkt arbetsinsats ifrån oss med vår SDR kandidatförslag. Vi har tittat på och granskat styrelsens sammanställning, önskemål och måluppfyllelse även för nästa mandat och vi fokuserade på SDR:s framtida hållbarhet och mående. Vi har faktiskt eftersträvat i vårt arbete att titta på mångfald, geografiskt, kön, yrkeskompetens – och erfarenheter och personliga styrkor.

Det är lokala föreningars ansvar att skicka in namnförslag – vi fick in från 4 föreningar runtom landet. Alla vita namn – det inkom bara två namnförslag med utländskt påbrå/bakgrund. Ansvaret ligger även stor del hos er alla SDR-medlemmar och att vara engagerade och aktiva.

VI SDR VB har faktiskt frågat några kompetenta personer med utländsk påbrå/bakgrund.

För allas kännedom till vår tidigare video nämnde vi om att vi upplevde att det signalerar en framtidsoro att synen på ideella kraften har förändrats.

Känner inte du som medlem, nöjd med SDR VB:s kandidatförslag? Därför påminner vi och uppmärksammar dig som SDR-medlem i hela Sverige. Att ni har fortfarande faktiskt möjligheter och påverkan att skicka in förslag på motkandidater senast 4 juni. Hur gör ni? Kontakta era lokala föreningar för mer information.

Lycka till!

Välmött,

SDR Valberedning