Inför val

SDR:s valberedning presenterar här sitt förslag på kandidater till förbundsstyrelsen och andra förtroendeuppdrag.

Förslag förbundsstyrelse 2021 till 2025

 

Åsa Henningsson
Louise Lolo Danielsson
Daniel Littorin

 

 

 

 

 

 

 

Lea Strandberg
Magnus Ryttervik
Maria Hermanson

 

 

 

 

 

 

 

Hedvig Ledung
Erika Lindberg
Kenneth Sandberg

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsordförande: Åsa Henningsson, Öjebyn
Vice förbundsordförande: Louise ”Lolo” Danielsson, Stockholm
Ledamot: Daniel Littorin, Stockholm
Ledamot: Lea Strandberg, Örebro
Ledamot: Magnus Ryttervik, Stockholm
Ledamot: Maria Hermanson, Örebro
Ledamot: Hedvig Ledung, Malmö
Ledamot: Erika Lindberg, Stockholm
Ledamot: Kenneth Sandberg, Mora

Förslag revisorer
Hans Rimberg
Anders Mauritzon

 

 

 

 

 

 

 

Revisor: Johan Engdal, Sonora Revision
Ersättare:
Sonora Revision
Förtroendevald revisor:
Hans Rimberg
Ersättare, förtroendevald revisor: Anders Mauritzson

Förslag kongressfunktionärer
Göran Alfredsson
Alexandra Royal
Teddie Sundqvist

 

 

 

 

 

 

 

Kongressordförande: Göran Alfredsson
Vice kongressordförande: Alexandra Royal
Kongressekreterare: Teddie Sundqvist
Vice kongressekreterare: Vakant

Mer information

Vilka sitter i SDR:s förbundsstyrelse nu & vilka står till förfogande för omval?
Information om uppskjutet val och valprocessen
Information från valberedningen
Motkandidatblankett

Vem sitter i SDR:s valberedning?

Johanna Carlsson
Isabel Engwall
Mimmi Granat

Du når valberedningen på e-post: vb@sdr.org

SDR:s valberedning: Johanna Carlsson, Isabel Engwall & Mimmi Granat
SDR:s valberedning: Johanna Carlsson, Isabel Engwall & Mimmi Granat