Handlingar

Här publiceras alla handlingar inför SDR:s kongress senast följande datum:

31 januari

» Kallelse
» Valberedningens förslag & information
» Information om uppskjutet val och valprocessen

PDF-filer:
Ombudsfördelning SDR kongress 2021
Motkandidatblankett

– – – – – –
4 mars

» 45 motioner och förbundsstyrelsens yttranden
» Proposition från SDR

PDF-filer:
Information inför SDR:s kongress (om anmälan, avgifter, betalning, Zoom-kurser & påverkanstorg)
45 motioner och förbundsstyrelsens yttranden
Proposition från SDR
Ombudsfullmakt SDR kongress 2021

– – – – – –
4 maj

Program, dagordning & arbetsordning
Program inklusive planering av dagordningspunkter
Deltagarlista
Kongressens dagordning med förslag till beslut
Förslag på arbetsordning

PDF-filer:
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020

Information om stiftelser

Förslag på ersättning & avgifter
Förslag till ersättning för förtroendevalda
Förslag till förbundsavgift och rekommenderad medlemsavgift 2022 till 2025
Förslag till avgift för anslutna organisationer 2022 till 2025

Budget (rambudget är slopat)

Förslag till arbetsordning för valberedningen

– – – – – –
Övrigt material

» Ordlista

PDF-filer:
Kongressprotokoll 2017
Förbundets stadgar
Valberedningens arbetsordning