Förbundsstyrelsen nu & förfogande

Nuvarande förbundsstyrelse   Kandiderar för omval Står till förfogande som vice ordförande Namn Uppdrag Ja Nej Ja  Nej Åsa Henningsson Ordförande X – – Malin J. Kvitvaer Vice ordförande X – – Daniel Littorin Förbundskassör X – – Johanna Björck Ledamot X – – Louise ”Lolo” Danielsson Ledamot X X Emelie Frost Ledamot X X Läs mer