Förbundsstyrelsen nu & förfogande

Nuvarande förbundsstyrelse   Kandiderar för omval Står till förfogande som vice ordförande Namn Uppdrag Ja Nej Ja  Nej Åsa Henningsson Ordförande X – – Malin J. Kvitvaer
Läs mer