Anmälan till kongressen
  4-6 juni 2021

  Anmälningsperiod: 3 mars-31 mars 2021.

  Kryssa i ditt val:


  Organisationsuppgifter


  Deltagarens uppgifter


  Kurs i Zoom
  Påverkanstorg

  Jag avser att också delta i följande:

  • Årsredovisningar inklusive ekonomiska berättelser 2017, 2018, 2019 och 2020
  • Revisionsberättelser 2017, 2018, 2019 och 2020
  • Information om stiftelser 2017, 2018, 2019 och 2020
  • Information om verksamhetsplan och budget 2021

  • Fastställande av ersättningar till förtroendevalda
  • Fastställande av förbundsavgift, rekommenderade medlemsavgifter och avgift för anslutna organisationer
  • Förslag till arbetsordning för valberedningen
  • Proposition: Definition av distrikt i förbundsstadgar

  • Motioner del 1
   • Nr 1 till 8: Starkare rätt till teckenspråk 
   • Nr 9 till 12: God hälsa och välbefinnande 
   • Nr 13 till 16: Minskad fattigdom

  • Motioner del 2
   • Nr 17-24: Mer jämlikt samhälle
   • Nr 25-29: Stark dövrörelse

  • Motioner del 3
   • Nr 30-45: Stark dövrörelse

  • Reservdag


  Fakturauppgifter

  Dessa fakturauppgifter gäller endast ombud och representant (ej observatör). Är ni fler personer från samma förening/organisation kommer en sammanställd faktura för samtliga deltagare att skickas.


  Samtycke

  Dina personuppgifter och GDPR

  Ombud/observatör: Kom ihåg ombudsfullmakten!
  Observera att en anmälan av ombud och observatörer är komplett först när ombudsfullmakten är oss tillhanda, också senast 31 mars.