Reklam & sponsring 5 maj, 2021

Reklam & sponsring SDR:s kongress blir helt digitalt och livesändningarna är öppna för alla intresserade. Här finns det möjlighet för företag och organisationer att synas genom reklamfilm
Läs mer

En månad kvar till kongressen! 4 maj, 2021

Idag offentliggör SDR alla handlingar inför kongressen och hälsar återigen alla hjärtligt välkomna till vår kongress 4 till 6 juni. Här på vår kongresswebb hittar ni nu
Läs mer

Guide: Digital kongress 3 maj, 2021

Guide: Digital kongress Här hittar ombud och representanter tips och guider inför SDR:s digitala kongress.   Att tänka på inför kongressen Att tänka på inför kongressen Översättning
Läs mer

Program 17 mars, 2021

Program   Preliminärt Med reservation för ändringar. Fredag 4 juni 09.00 Kongressen inleds 12.00 Lunch 13.30 Kongressförhandlingar återupptas 18.00 Nomineringarna till förbundsstyrelsen avslutas Kongressen ajourneras Lördag 5
Läs mer

Motioner & proposition 3 mars, 2021

Idag offentliggör SDR alla motioner inklusive förbundsstyrelsens yttranden samt förbundsstyrelsens proposition inför SDR:s digitala kongress den 4 till 6 juni. Dessa har också skickats ut till alla
Läs mer

Proposition 1 mars, 2021

Proposition från förbundsstyrelsen Proposition 1: Definition av distrikt i förbundsstadgar Riksdagen har beslutat, i enlighet med Konstitutionsutskottets betänkande 2019:20/KU3, att alla landsting ska benämnas som regioner från
Läs mer

Motioner 1 mars, 2021

Motioner & SDR:s handlingsprogram 2022 till 2025 Förbundet har sedan 2018 bedrivit och ska under 2021 fortsätta ett arbete enligt handlingsprogrammet Teckenspråk – En hållbar framtid med
Läs mer

Motion 30 1 mars, 2021

Motion 30: Reformera och modernisera SDR:s organisationskultur Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse Motivering: ”SDR i framtiden – Nya vindar” har
Läs mer