Förbundsstyrelsen nu & förfogande

Nuvarande förbundsstyrelse

 

Kandiderar för omval Står till förfogande som vice ordförande
Namn Uppdrag Ja Nej Ja  Nej
Åsa Henningsson Ordförande X
Malin J. Kvitvaer Vice ordförande X
Daniel Littorin Förbundskassör X
Johanna Björck Ledamot X
Louise ”Lolo” Danielsson Ledamot X X
Emelie Frost Ledamot X X
Maria Hermanson Ledamot X X
Mimount Tebibel Ledamot X